website Wytgaard
 website Wirdum
 

U kunt een tocht maken langs de overgebleven stinzen en states die
u vooral in het noordwesten van Friesland vindt.

U kunt prachtige wandel- en fietstochten maken die u langs “De Zwette” - een oude afwateringsrivier  van de vroegere Middelzee - voeren en daarbij dorpjes – typisch voor het klei- weidegebied – aandoen als Weidum, Beers, Jellum, Boksum, Jorwerd, Mantgum,  Bozum, Oosterend,  Wommels, Wieuwerd (mummiekelder), Scharnegoutum en IJsbrechtum (Epemastate).

U kunt de elf Friese Steden bezichtigen en musea bezoeken

U kunt uitstapjes maken naar onze Friese eilanden.

U kunt uw keus laten vallen op het Nationaal Park “de âlde feanen” – 10 kilometer oostelijk van Wijtgaard. Ook dit gebied rond het dorp Eernewoude biedt u vele mogelijkheden; u kunt er fietsen, het skűtsjemuseum bezoeken, kanoën en zeilen.

Ook andere watersportplaatsen als Grou (Pikmeer), Terhorne (Kameleondorp), Akkrum en Sneek zijn binnen 10 á 15 minuten te bereiken